SILNÁ VLASTNÍ ZNAČKA VBH.
DOMŮ /VBH VE SVĚTĚ /TIRÁŽ /OCHRANA DAT /OBCH.PODMÍNKY /KONTAKT /
 
 
        


Zkušební zpráva
Snášenlivost s distančním rámečkem Tremco
Compatibility of the edge compound Kömmerling
   Zasklívací podložky, šedé

greenteQ zasklívací podložky jsou vyrobeny z polypropylenu (PP).

Vlastnosti PP materiálu:

E-modul 1.600 N/mm²
Modul elasticity (E-modul) udává jak elastický materiál je (např: ocel 210.000 N/mm², guma 5 N/mm²).

Tvrdost podle Brinella (vtlačováním kuličky) cca. 80 N/mm²
Tato zkouška nám ukazuje jakou sílu musíme použít,abychom stlačili plochu o rozměrech 1mm².Toto testování se provádí normovanou kuličkou.1N (Newton) odpovídá síle 0,0981 kg/mm², 80N tedy odpovídá síle působení hmotnosti 7,848 kg/mm².

Tvarová stálost působením tepla 90 – 115°C
Tvarová stálost působením tepla nám udává od jaké teploty začíná "tečení" materiálu (termoplastu). Pokud je při krátkodobém púsobení překročena určitá teplotní hranice,zmenší se mezimolekulární vázací síly polymerových řetězců,molekulové řetězce kloužou mezi sebou snadněji.Termoplast začíná téct. Průměrná podpůrná plocha (odvádějící zatížení) greenteQ zasklívacích podložek má velikost cca. 525 mm². 

Čistě početně z toho vychází výsledek pevnosti v tlaku přes 4 tuny.
525 mm² x 80 N/mm² = 42.000 N/mm² = 4.120,2 kg

K dosažení optimálního rozložení tlaku zasklívaného elementu doporučujeme použít při hmotnosti skla více než 150 – 160 kg 2 podložky za sebou a tím minimalizujete nebezpečí poškození hrany skla (max.hmotnost s běžným celoobvodovým kováním = 130 kg).

rozměry barva balení VBH-Nr.
26 x 8 mm šedé 500 801.965/0008zpět na přehled produktů
VYTISKNI