SILNÁ VLASTNÍ ZNAČKA VBH.
DOMŮ /VBH VE SVĚTĚ /TIRÁŽ /OCHRANA DAT /OBCH.PODMÍNKY /KONTAKT /
 
 
        


Produktový list
Prohlášení o vlastnostech
   Samolepící folie EPDM 0.8mm

Samolepící folie EPDM 0.8mm pro utěsnění oken a dveří v oblasti kontaktu se zemí podle požadavků DIN 18533-1.

 

greenteQ EPDM samolepící folie 0,8mm,nezávisle na podkladu,v kombinaci s lepením nebo mechanickým upevněním, je vhodná pro provádění jednovrstvých hydroizolačních systémů v následujících aplikačních oblastech podle normy DIN 18533-1:

  

 • Vnější utěsnění podlahových desek a vnějších stěn, které přicházejí do styku s půdou, jakož i soklů proti stříkající vodě a napojení na fasádní systémy s půdní vlhkostí a netlakovou vodou, třída působení vody W1-E, podle DIN 18533-1: 2017-07.
 • Vnější utěsnění podlahových desek a povrchů vnějších stěn v kontaktu se zemí v případě vystavení vodě vlivem mírného tlaku vody, třída působení vody W2.1-E podle DIN 18533-1: 2017-07.
 • Vnější těsnění na zeminou pokrytých, nevrtaných stropních površích proti půdní vlhkosti a nesakumulovanému výluhu v půdní vlhkosti a netlakové vodě, třída působení vody W1-E a vystavení mírnému namáhání vodou, třída působení vody W2.1-E, podle DIN 18533-1: 2017-07.

 

Technické údaje:

 • Tloušťka: 0,8 mm
 • Tolerance tloušťky: +/- 20%
 • Hodnota Sd DIN EN ISO 12572: přibližně 16 mm
 • Pevnost v tahu EN 12311-2: ≥ 7 MPa
 • Prodloužení při přetržení EN12311-2: ≥ 300%
 • Odolnost proti roztržení EN12310-2: ≥ 10N
 • Vodotěsnost při tlaku vody 2 kPa EN 1928: požadavek splněn
 • Odolnost proti stárnutí EN 1296 / EN1931: požadavek splněn
 • Požární chování EN 13501-1: Třída stavebních materiálů E
 • Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby (datum výroby je na etiketě)

 

 

šířka role délka role balící jednotka

VBH-obj.č.

100 mm 20 m 12 x 20 m 217 275 1660
150 mm 20 m 8 x 20 m 217 275 1661
200 mm 20 m 8 x 20 m 217 275 1662
250 mm 20 m 8 x 20 m 217 275 1663
300 mm 20 m 4 x 20 m 217 275 1664
350 mm 20 m 4 x 20 m 217 275 1665
400 mm 20 m 4 x 20 m 217 275 1666

 

 zpět na přehled produktů
VYTISKNI