SILNÁ VLASTNÍ ZNAČKA VBH.
DOMŮ /VBH VE SVĚTĚ /TIRÁŽ /OCHRANA DAT /OBCH.PODMÍNKY /KONTAKT /
 
 
        

Těsnící komprimační páska 300


Produktový list
Zkušební zpráva
Montážní návod
BG2
Nabývací reakce
EMICODE
   Těsnící komprimační páska 300

 

greenteQ těsnící komprimační páska 300 těsní proti nárazovému dešti,je to impregnovaná těsnící komprimační páska z polyuretanové měkké pěny s acrylovou disperzí pro připojovací spáry.

 
Oblasti použití:


• montáž oken (bezpečné utěsnění proti nárazovému dešti připojovacích spár (tepelně izolované utěsnění mezi

  rámem okna a zdivem, u spojení profilů, zadní výplně, olemování)

• fasádní technika (při uložení betonu / betonování, napojení bednění při betonovaní
• vnitřní výstavba (lehké dělící příčky, přerušení spoje u dvojitých podlah)
• šikmé střechy / ploché střechy (střešní plošná okna, utěsnění střešních tašek,

  hřeben střechy/žlábek/vikýř).

 

Odzkoušené vlastnosti a technická data:

 

• Bezpečnost proti nárazovému dešti dle DIN EN 1027: Δp ≥ 300 Pa 

• Skupina namáhání BG 2 dle DIN 18542

• Chování při požáru dle DIN 4102-1, třída stavebních hmot: B2

• Teplotní stálost dle DIN 18542: -20o C až + 60o C
• 
Koeficient prostupu spárou dle DIN EN 1026: a < 1,0m3/[h*m*(daPa)2/3]
• Prostupnost vodních par dle (DIN 18542): sd ≤ 0,5 m


Popis

Hloubka

spáry

Šířka

spáry

Délka

role

balení

VBHl-Nr.

10 / 2 10 mm      2 mm 12,5 m 375,0 m 180.020/0031
15 / 2-3 15 mm   2-3 mm 12,5 m 250,0 m 180.020/0032
15 / 3-5 15 mm   3-5 mm 10,0 m 200,0 m 180.020/0033
15 / 4-7 15 mm   4-7 mm   8,0 m 160,0 m 180.020/0034
20 / 6-10 20 mm 6-10 mm   5,6 m   84,0 m 180.020/0035
20 / 8-13 20 mm 8-13 mm   4,3 m   64,5 m 180.020/0036
 

 

 

 

 

 

 

 zpět na přehled produktů
VYTISKNI